Lista til soknerådsvalet 2019


Nominasjonskomiteens liste er no klar til soknerådsvalet i Klepp sokn

 
 1. Magnus Bjørkavoll-Bergseth 
 2. Ivar Slettebø 
 3. Inger Christine Roth Jacobsen
 4. Tor Henrik Nesse
 5. Tove Rudi Tobiassen
 6. Maria Friestad Bergseth Sikkeland
 7. Gunnhild Olsen Sandvik
 8. Kjartan Fosse
 9. Astrid Hodne
 10. Aina Mauritzen
 11. Ståle Ravndal
 12. Kjetil Husveg
 13. Grete Fiksdal
   

Det er 8 faste medlemmar i soknerådet og 5 varamedlemmar


Valet vert 8. og 9. september 
Førehandsrøysting på kyrkjekontoreti perioden 10. august - 6. september.

Utfyllande presentasjon av kandidatar kjem  på nettsida,
og i Menighetsbladet som kjem ut i slutten av  august. 

 

Det er fleirtalval i Klepp sokn

Tilbake