Born


I kirka er det plass til både store og små. En fredag i måneden samles barnefamilier til familiefredag, med samling, middag og lek/drøs. Babysang og småbarnsang har vi også. Hver søndag i skoleåret er det enten søndagsskole eller familiegudstjeneste. I tillegg har vi for de fleste alderstrinn tilbud om være med på ulike trosopplæringsarrangementer, hvor barna får lære og erfare mer av hva de er døpte til.