Vigsel


 

Bryllaup er fest for kjærleiken. To menneske lovar å elske og ære kvarandre resten av livet. Det handlar om dei to, men det skjer med vitner til stades.

Vigsel kan skje borgarleg eller i kyrkja. Etter norsk lov har begge måtane å gjera det på same verdi. I kyrkja kan dette skje enkelt med berre prest og to forlovarar til stades, eller det kan vera med full kyrkje og stor markering. Stort eller lite, i kyrkja vert livet og ekteskapet lagt fram for Gud med bøn og velsigning.

I Klepp kyrkje vil vi alltid gjøre vårt beste for at det skal bli en uforglemmelig dag for dere!

Dere kan bestille vigsel inntil et og et halvt år fram i tid.

Bestilling av vigsel gjøres per telefon - 51789555 ( 08:30-14:30/12:30 på fredag),

Det er en del detaljer som må være på plass i god tid før vigselen finner sted, og dette avtales sammen med prest. Ta kontakt med kyrlkjekontoret om det er noe du lurer på.

Godkjente vigselstader i Klepp

* Klepp kyrkje, Bore kyrkje, Orre kyrkje, Orre gamle kyrkje og Frøyland og Orstad kyrkje

* Krosshaug, Klepp

* Orrestranden, Orre

* Andre stader må det søkast om.

Les mer om å gifte seg i kirken på kirken.no/bryllup

Tilbake