Søndagsskulen våren 2019


Søndagsskulen startar opp 6.januar 2019. 

 

Velkomme til søndagsskulen. Søndagsskulen er kvar søndag i skuleåret, under gudstenesta. Borna er med i starten av søndagsskulen, før dei går ut i menighetssalen. Nokon søndager er det familiegudsteneste, då er borna med på heile gudstenesta. Borna verte delt etter alder, slik at dei i skulealder har samling i kjelleren. 

Datoar for våren 2019

10. februar - søndagsskule

3.mars - barnesamling

10. mars - søndagsskule og gymsal for skulebarn

24.mars - søndagsskule

31.mars - søndagsskule

7.april - fellesgudsteneste på rådhuset

14.april - barnesamling

21.april - barnesamling

28.april - søndagsskule

12.mai - søndagsskule

26.mai - søndagsskule med gymsal for skuleborn

9. juni - søndagsskule

16.juni - søndagsskule

Tilbake