Søndagsskolen på Klepp!


Er du den nye lederen vår? 

 

Hei!

Er du den nye lederen vår? Ca. 20 barn i søndagsskolen vår trenger en ny leder fra nyttår. Vi har søndagsskole når det er gudstjeneste i kirka utenom familiegudstjenestene. Du vil være i lag med en annen leder og få informasjon om samlingene og Sprell Levende opplegget som vi bruker. Vi har 3 ledergrupper som deler på samlingene. Hver gruppe har ansvar for ca. 3 samlinger i semesteret. Motto vårt er JESUS TIL BARNA. Tenk på om du vil være med på laget og ta kontakt med hovedleder Kjersti Olimb Salte på 47870004

Tilbake