Klepp sokneråd 2015- 2019


Navn                                                                            Mobil                                      e-post

Magnus Bjørkavoll-Bertseth (leder)                       414  53 395                           magnusfbb@gmail.com
Ivar Slettebø (nestleder)                                          478 67 008                             ivar.slettebo@kleppnett.no
Inger Vassel Myrstad                                                971 38 048                             ingervm@kleppnett.no
Tor Henrik Nesse                                                       480 65 117                              nesse.torhenrik@gmail.com
Anne Mari Tjåland Tengesdal                                 415 66 812                              annemari2107@hotmail.com
Inger Christine Roth Jacobsen                                997 00 568                              stine.roth.jacobsen@gmail.com
Magne Gjesteland                                                    478 55 182                              magne.gjesteland@kleppnett.no
Hans Theis                                                                 901 93 297                              hansetheis@gmail.com

Tove Rudi Tobiassen                                                 952 38 745                              tove-rudi@agape-brud.no

Ingrid Mauritzen (1.vara)                                        xxx xx xxx                                 ingrid_mauritzen@hotmail.com         

Jon Magnar Skårland (2.vara)                                466 73 993                              jonmagnar@lyse.net

Andreas Haarr (sokneprest)                                    977 16 339                              sokneprest@klepp-kirken.no
Hilde Norland Djønne (daglig leder/sekretær)    481 25 450                              hilde.djonne@klepp-kirken.no

 

e-post: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

 

 

 

19. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Klepp Kyrkjelyd Powered by Agrando