0 år - dåpskurs og dåp

Hvem: Foreldre som ønsker at barnet deres skal døpes i Klepp Kyrkje.

Målsetning: "Å gjera dåpen til ein flott og høgtidelig handling, kor foreldre og fadrar får eit positivt møte med Gud og den kristne kyrkja. Me vil og motivera og inspirera til trusopplæring.»

Vi ønsker at familien skal få oppleve at barnet blir Guds barn i dåpen. Familien skal utfordres til å la troen bli en del av oppdragelsen.

Hva: Dåpskurs for foreldre med informasjon om hva dåpen er, hva som foregår på en dåpsgudstjeneste og hva som følger av trosopplæringstilbud etterpå. Dette kurset er det første tilbudet barnet ditt får fra kjerka og barnet får med seg en liten gave hjem fra kurset. 


Hvor/når: Informasjon kommer til deg og ditt barn når du har meldt inn ønske om dåp i Klepp Kyrkje. 

19. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Klepp Kyrkjelyd Powered by Agrando